Zorgverzekering overstappen

Jaarlijks krijgt u van uw zorgverzekeraar een polisaanbieding voor het aankomende jaar. Deze ontvangt u altijd vóór eind november. Wilt u uw huidige zorgverzekering beëindigen en overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan dient u voor 1 januari van het nieuwe jaar op te zeggen bij uw huidige zorgverzekeraar. U kunt op 2 manieren opzeggen:

 1. Zelf uw zorgverzekering opzeggen. Uw opzegging dient voor 1 januari 2016 bij uw oude verzekeraar binnen te zijn. Doet u dit schriftelijk en aangetekend. Vergeet u ook niet om een kopie te maken voor uw eigen boekhouding.
 2. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice van uw nieuwe zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars kunnen uw oude verzekering(en) opzeggen voor u wanneer u uzelf voor 1 januari 2016 aanmeldt bij uw nieuwe zorgverzekeraar. Let op: indien u gebruik wilt maken van deze overstapservice dan dient u dit expliciet aan te geven bij uw nieuwe zorgverzekeraar!

Oriënteren op een nieuwe zorgverzekeraar kan ook nog in januari, maar dan dient u ook in dat geval voor 1 januari uw oude zorgverzekering opgezegd te hebben.

Tussentijds opzeggen en/of overstappen

Tussentijds een zorgverzekering opzeggen of ergens anders afsluiten kan in de volgende gevallen:

 1. U bereikt de leeftijd van 18 jaar.
 2. U heeft in het buitenland gewoond en gaat nu (weer) in Nederland wonen.
 3. Uw militair dienstverband wordt beëindigd en u bent daardoor niet langer verzekerd via de collectieve zorgverzekering van Defensie.
 4. U gaat een nieuw dienstverband aan waardoor u geen gebruik meer kunt maken van het collectief contract via uw oude werkgever.
 5. U gaat scheiden.
 6. U bent onverzekerd.
 7. Er worden tussentijds aanpassingen gedaan aan de polisvoorwaarden en/of premiekosten bij uw huidige verzekeraar waar u nadeel van ondervindt.

Meldpunt voor overstapproblemen
Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij het opzeggen en/of overstappen van zorgverzekeraar.

U kunt dit doorgeven aan het Meldpunt Consument en zorg van de NPCF. Zij behartigen objectief de belangen vanuit een patiënten oogpunt.

 • Bekijk hier een overzicht met alle zorgpremies 2018 op rij. Zo kunt u zien wat uw zorgpremie gaat zijn in 2018 en wat voor u het voordeligst is.


  Meer informatie »

 • Eens per jaar kunt u uw zorgverzekering veranderen. Voor het einde van het jaar krijgt u het nieuwe zorgpremie-aanbod van uw huidige verzekeraar. Overstappen kan dan voor 1 januari.

  Meer informatie »

 • We leggen graag uit wat het medicijnenbeleid van de zorgverzekeraars voor u betekent. Zodat u weet waar u aan toe bent in 2017 en gerust uw medicijnen kunt nemen.

  Meer informatie »

 • Het is van belang om te weten of u ingrepen waar u behoefte aan heeft vergoedt zult krijgen in 2017. We zetten de belangrijkste vergoedingen op een rij voor u.

  Meer informatie »